استراتژی فارکس

استراتژی R

بررسی تأثیر استراتژی رسانه‌های اجتماعی بر استراتژی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و عملکرد سازمانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای

شرکت‌های امروزی به‌شدت نیازمند برقراری ارتباط با مشتریان به‌منظور، شناخت بهتر آن‌ها، بهره‌گیری از ایده‌های آن‌ها، یادگیری استراتژی R استراتژی R از آن‌ها، تحقق نیازهایشان، ارائه بهترین خدمات به آن‌ها و درنتیجه بهبود عملکرد خود هستند. یکی از راه‌های برقراری ارتباط که امروزه توجه زیادی را به خود جلب نموده‌اند، استفاده از رسانه‌های اجتماعی است. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر این است که نقش استراتژی رسانه‌های اجتماعی و رابطه آن با فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، بلوغ سازمانی، چابکی سازمانی، شبکه اجتماعی، جهت‌گیری نوآوری، استراتژی بازاریابی رسانه­های اجتماعی و عملکرد سازمانی را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر تهران بررسی نماید. به‌منظور تحقق این هدف، پژوهش حاضر از اطلاعات 32 فروشگاه زنجیره‌ای شهر تهران و از نظرات 73 مدیر و کارشناس حوزه رسانه‌های اجتماعی در این 32 شرکت استفاده کرد. در این مطالعه، از مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل مقایسه‌ای کیفی مجموعه فازی برای ارزیابی تحلیل عاملی تأییدی و جزءبندی آیتم- سطح واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های استراتژی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، بلوغ سازمانی، چابکی سازمانی، شبکه اجتماعی و جهت‌گیری نوآوری، از عوامل کلیدی مؤثر بر بهبود عملکرد سازمانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند.

کلیدواژه‌ها

 • استراتژی بازاریابی
 • رسانه‌های اجتماعی
 • عملکرد سازمانی

20.1001.1.22285067.1396.23.66.5.8

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effect of Social Media Strategy on Social Media Marketing Strategy and Organizational Performance of Chain Supermarkets

نویسندگان [English]

 • abolfazl danaei 1
 • moslem moeen 2

چکیده [English]

Today’s companies crave for creating connection with their customers in order to recognize them better, utilize their ideas, learn from them, realize their needs, provide the best services for them and consequently improve their own performances. One of the ways to create connection which nowadays is of great interest, is using social media. Thus, the purpose of this research is to analyze the role of social media strategy and its relation with organizational culture, organizational learning, organizational maturity, organizational agility, social network, innovation direction, social media marketing strategy and organizational performance in Tehran’s chain supermarkets. In order to accomplish this purpose, information of 32 chain supermarkets of Tehran, and views of 73 managers and social media experts in these 32 companies were gathered. In this study, structural equation modeling and Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis are employed to conduct confirmatory factor analysis and item-level variance partitioning. Results indicate that elements of social media marketing strategy, organizational culture, organizational learning, organizational maturity, organizational agility, social network and innovation direction are among key factors affecting organizational performance of chain supermarkets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marketing Strategy
 • social media
 • Organizational Performance
مراجع

ابراهیمی رهبر، فرهاد، فدایی، مهدی (1394). بررسی تأثیر چابکی سازمان بر عملکرد مالی سازمانی موردمطالعه: شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدکننده مواد غذایی در استان گیلان، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش‌آفرینی. تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس.
اصغر زاده، عبدالله (1374). مدیریت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بررسی‌های بازرگانی، شماره 100، 6-17.
افتاده، جواد،(1389). رسانه‌های اجتماعی و کتاب بازگشت عموم و بازنشر کتاب، فصلنامه کتاب مهر، شماره 1، 34-47.
حسین‌زاده، سمیه، خزانه دارلو، مرتضی، عندلیب، اعظم (1395). نقش رسانه‌های اجتماعی آنلاین در بهبود استراتژی‌های بازاریابی، دومین کنفرانس بین‌المللی و پژوهشی 8 و 9 اردیبهشت،‎ دوره 2.
رحمان­زاده، سید علی (1389). کارکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در عصر جهانی‌شدن، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، (1)1، 49-78.‎
رستگار، عباسعلی، فیض، داود، سبزی، هادی (1392). ارائه مدلی برای تبیین اثر تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند بر روی وفاداری مشتریان این فروشگاه‌ها، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، (13)12، 103-122.
سجادی جاغرق، سیدعبداله، قرائتی، علیرضا، حیدری، مجید (1394). نقش رسانه های اجتماعی در بازاریابی و تاثیر بر ساختار سازمانی، مطالعات رسانه­ای، (28)10، 127-143.
شاه منصوری، بیتا، شاه منصوری، پوریا (1391). اعتبار رسانه­ای به عنوان یک منبع استراتژیک بررسی تئوریک نقش اعتبار رسانه ای در مدل­های مدیریت استراتژیک، مطالعات رسانه­ای، (19)7، 55-64.
صمدی، منصور، حسین‌زاده، علی حسین، نورانی کوتنایی، محمد (1389). بررسی رابطه بین تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی فروشگاه‌های زنجیره­ای و رفتار خرید مشتریان،‎ مدیریت بازرگانی، (4)2، 93-110.
صنایعی، علی، حدادیان، علیرضا، باقریه‌مشهدی، امیرحسین (1394). بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران، تحقیقات بازاریابی نوین، (5)1، 149– 168.
عسکرخانی، ابومحمد، قربانی، فاطمه، حلال­خور، مهرداد (1393). نقش رسانه‌های اجتماعی جدید و شبکه‌سازی در انقلاب ۲۵ ژانویه مصر و بحران‌های پس از آن، پژوهش‌های راهبردی سیاست، (10)3، 79-112.‎
عسگری، ناصر، جهانی، بهنام (1395). نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر رسانه‌های اجتماعی سازمانی بر کیفیت دانش و عملکرد نوآورانه، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، (4)8، 751-770.
عقیلی، سید وحید، قاسم­زاده عراقی، مرتضی (1394). رسانه‌های اجتماعی؛ چیستی، کارکردها و چالش‌ها، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، (1)8، 21-36.‎
علامه، سید محسن، عسکری، نوربخش، خزائی­پول، جواد (1395). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی: تأکید بر نقش تسهیم دانش و چابکی سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، مدیریت فرهنگ سازمانی، (2)14، 453-474.
فولادی، شیوا، یارمحمدیان، محمدحسین، عجمی، سیما (1388). رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1386-87، فصلنامه بیمارستان، (2)استراتژی R 8، 101- 116.
محسنی مقدم، اکرم، شیری، اردشیر، ویسه، سیدمهدی (1394). بررسی تأثیر هوش سازمانی و چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان دیوان محاسبات کشور، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه‌های مالی، دبی.
مشبکی، اصغر (1380). مدیریت رفتار سازمانی: تحلیل کاربردی، ارزش از رفتار انسان، نشر ترمه، تهران، چاپ دوم. نصیری یار، مجتبی (1385). سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 173، 21-24.

Adachi, K (2016). Confirmatory Factor Analysis. In Matrix-Based Introduction to Multivariate Data Analysis (145-159). Springer Singapore.

تدوین استراتژی های ورزش تربیتی ایران مبتنی بر سناریو

3 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

4 استادیار آینده‌پژوهی، گروه مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آینده‌نگاری در ورزش تربیتی استراتژی R ایران به کشف آینده‌های پیش‌روی ورزش تربیتی و تدوین سناریوهای آن برای سال 1414 و ارائه استراتژی پرداخته است. آینده‌نگاری با رویکرد سناریونگاری بر اساس روش منطق شهودی به کار گرفته شده است و برای طراحی سناریوها از روش تحلیل روندها و عدم قطعیت‌ها و الگوی شش مرحله‌ای سناریونگاری تلفیقی استفاده گردید. ابتدا، محدودۀ پروژه مشخص، سپس عوامل اصلی توسعه و نقاط کور با یک بازخورد 360 درجه شناسایی گردید. پس از آن، دو عدم قطعیت کلیدی به عنوان پایه و اساس طراحی سناریوها تدوین شد. در گام بعد تعریف تفصیلی و کامل چهار سناریوهای ممکن صورت پذیرفت. در مرحلۀ پنجم یک استراتژی کلی بر اساس سناریوها ارائه گردید و گام آخر شامل پایش و کنترل استراتژی‌هاست. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر شامل 44 نفر از ذینفعان داخلی و خارجی ورزش تربیتی ایران بودند که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده‎ها با مصاحبه و پرسش‌نامه‌های باز صورت گرفت. بر اساس یافته‎ها، تحلیل 30 عامل اصلی بدست آمده در نهایت منجر به تولید دو عدم قطعیت کلیدی "شبکه سازی در بین بازیگران کلیدی" و "هم افزایی خانواده و اجتماع" شد که پایه و اساس چهار سناریوی اصلی ورزش تربیتی ایران گردیدند. در نتیجه پیشنهاد می‌گردد به منظور توسعۀ ورزش تربیتی ایران، شبکه سازی و هم افزایی نهادهای متولّی با محوریت وزارت ورزش و جوانان، صورت پذیرد.

کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید را بی‌تردید می‌توان یکی از شناخته‌شده‌ترین کتابهای مدیریت استراتژیک در سراسر جهان دانست.

خود دیوید هم در ابتدای کتاب مدیریت استراتژیک، فهرستی طولانی از دانشگاه‌ها و موسساتی که کتاب او را به عنوان مرجع آموزش مدیریت استراتژیک انتخاب کرده‌اند، ارائه کرده است (فهرست دانشگاه‌ها در قالب فایل PDF).

البته فرد آر دیوید (Fred R. David) تنها نویسنده‌ی این کتاب نیست و پسر او یعنی فارست آر دیوید (Forest R. David) هم در چند ویرایش اخیر کتاب مدیریت استراتژیک، با او همکاری کرده است.

اما به هر حال، هنوز هم این کتاب قدیمی (که از سال ۱۹۸۷ تقریباً هر دو سال یک‌بار، ویرایش جدیدش به بازار عرضه شده) با عنوان کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید شناخته می‌شود.

این نکته را از حکایتی که در ابتدای کتاب مطرح می‌کند نیز به خوبی می‌توان دریافت. با وجودی که همه‌ی ما این حکایت را شنیده‌ایم، اما مرور دوباره‌ی آن در این‌جا، به علت تشریح نگرش دیوید می‌تواند مفید باشد (صفحه‌ی ۳۲ از نسخه‌ی بین‌المللی ویرایش شانزدهم):

روزی روزگاری، رئیس دو شرکت که در یک صنعت فعال بودند و رقیب یکدیگر محسوب می‌شدند، تصمیم گرفتند با هم به پیاده‌روی در جنگل بروند و در‌ آن‌جا درباره‌ی امکان ادغام شرکت‌هایشان صحبت کنند.

آن‌ها تا عمق جنگل پیش رفته بودند که ناگهان دیدند یک خرس خاکستری بزرگ، روی پاهایش ایستاده و با صدای بلند، دندان به‌هم می‌ساید.

رئیس اولی سریع کوله‌پشتی خود را زمین انداخت و از داخلش، یک کفش مخصوصِ دویدن درآورد.

رئیس دوم گفت: آهای! چه‌کار می‌کنی؟ تو که نمی‌توانی از خرس سریع‌تر بدوی!

نفر اول گفت: شاید نتوانم از خرس سریع‌تر بدوم؛ اما قطعاً از تو سریع‌تر خواهم دوید.

این خلاصه‌ی مدیریت استراتژیک است: باید مزیت رقابتی داشته باشی و همواره آن را حفظ کنی.

دیوید معتقد است که این حکایت، عصاره‌ی تمام کتاب هفتصد صفحه‌ای او را در خود گنجانده است: نابسامانی‌ها و تهدیدهای محیطی همیشه وجود دارند. استراتژی هم این ادعا را ندارد که می‌تواند بر همه‌ی آن‌ها غلبه کند.

اما استراتژی و مدیریت استراتژیک می‌توانند به ما کمک کنند تا بهتر از سایر رقیبان، عمل کنیم و آن‌ها را به دست و دهان تهدیدهای محیطی بسپاریم.

البته این را می‌دانیم که نگرش رقابتی، صرفاً یکی از انواع مدل استراتژی R های رایج در استراتژی است و همه‌ی استراتژیست‌ها، از این زاویه به دنیای کسب و کار نگاه نمی‌کنند.

اما اگر قصد داشته باشید با عینک رقابت و مزیت رقابتی به استراتژی نگاه کنید، کتاب مدیریت استراتژیک دیوید می‌تواند یک گزینه‌ی بسیار مناسب باشد (می‌دانیم که مایکل پورتر از بنیان‌گذاران و مدافعان این نگرش محسوب می‌شود).

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید را می‌توان در داستان رقابت دو مدیر برای خورده نشدن توسط خرس فهمید و درک کرد

مدل مدیریت استراتژیک دیوید

فرد آر دیوید در کتاب خود، فرایند مدیریت استراتژیک را به سه بخش اصلی تقسیم می‌کند:

 • تدوین استراتژی (Strategy Formulation)
 • پیاده‌سازی استراتژی (Strategy Implementation)
 • ارزیابی استراتژی (Strategy Evaluation)

برای هر بخش هم، زیرمجموعه‌هایی را به شرح زیر در نظر می‌گیرد:

از آن‌جا که مدل مدیریت استراتژیک دیوید، مرجع بسیاری از دوره‌های آموزش استراتژی است، احتمالاً باید نمودار بالا یا ساختارهایی شبیه آن، تا کنون بارها به چشم‌تان خورده باشد.

ما در این‌جا به بحث بیشتر درباره‌ی جزئیات مدل دیوید نمی‌پردازیم و این کار را به درس‌های اختصاصی درباره‌ی هر یک از بخش‌های این مدل موکول می‌کنیم.

چند جمله درباره استراتژی از فرد آر دیوید

برای این‌که با فضای ذهنی دیوید درباره‌ی استراتژی بیشتر آشنا شوید، چند جمله از او درباره‌ی استراتژی را از همین کتاب انتخاب کرده‌ایم و نقل می‌کنیم:

مدیریت استراتژیک در پی یکپارچه‌سازی [و همسو کردنِ] مدیریت، بازاریابی، حسابداری و مالی، تولید، عملیات، تحقیق و توسعه و نیز سیستم‌های اطلاعاتی در جهت دستیابی به موفقیت سازمانی است.

هدف مدیریت استراتژیک، خلق فرصت‌های تازه و متفاوت برای فرداست؛ در حالی که برنامه ریزی بلندمدت، می‌خواهد فردا را به فرضِ ادامه پیدا کردن روندهای امروز، اداره کند.

ارزیابی دائمی استراتژی، ضروری است. چون موفقیت امروز، تضمین‌کننده‌ی موفقیت فردا نیست. اتفاقاً موفقیت، همیشه مسئله‌ها و مشکلات تازه و متفاوت خلق می‌کند.

مطالعه موردی و بررسی استراتژی شرکتها

یکی از ویژگی‌های ارزشمند کتاب استراتژی دیوید، ارائه‌ی طیف گسترده و متنوعی از Case-study‌ها برای بحث‌های مختلف است.

اما همان‌طور که احتمالاً می‌دانید، در حوزه‌ی تولید محتوا، تهیه و طراحیِ Case یکی از گران‌ترین کارهاست. به همین علت، دیوید هم مانند بسیاری از نویسندگان دانشگاهی، کتاب خود را به دو شکل عرضه استراتژی R می‌کند:

 • نسخه‌ای که فقط مفاهیم را دارد و Case-study ندارد (Concepts)
 • نسخه‌ای که مفاهیم و Case-study را در کنار هم دارد (Concepts and Cases)

معمولاً نسخه‌ی ارزان‌تر را دانشجویان می‌خرند و استراتژی R نسخه‌ی گران‌تر را مدیران، تهیه می‌کنند و به این شکل، منافع دو دسته مخاطب کتاب، تأمین می‌شود.

در ویرایش شانزدهم کتاب، شرکت‌های مختلفی از جمله فدکس، سیتی‌گروپ، فیس‌بوک، گروه امارات (مالک هواپیمایی امارات)، اپل، نیکون و پیرسون (ناشر کتاب دیوید) مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

ترجمه فارسی کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید

در حال حاضر ترجمه‌ی ویرایش دوازدهم کتاب دیوید (نسخه‌ی سال ۲۰۰۸) در بازار استراتژی R کشور موجود است که توسط محمد اعرابی و محمد تقی‌زاده مطلق ترجمه شده و به همت دفتر پژوهشهای فرهنگی به بازار عرضه شده است.

[ لینک مرتبط: خرید کتاب مدیریت استراتژیک دیوید ]

توضیح: این مطلب صرفاً با هدف معرفی کتاب تنظیم شده و به همین علت، در آن وارد جزئیات بیشتر نشده‌ایم. بدیهی است موضوعات و نکاتی که در کتاب مطرح شده و با مباحث مدیریت استراتژیک متمم هم‌سو هستند، در درس‌های اختصاصی خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وزیر خارجه آمریکا استراتژی جدید واشنگتن در قبال سوریه را اعلام خواهد کرد

قرار است رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در دانشگاه استنفورد، سخنرانی ای در مورد استراتژی آمریکا در سوریه به عمل آورد.

وزیر خارجه آمریکا استراتژی جدید واشنگتن در قبال سوریه را اعلام خواهد کرد

امروز استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در مورد سوریه اعلام می شود.

قرار است رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در موسسه اندیشه هوور در دانشگاه استنفورد، سخنرانی ای در مورد استراتژی آمریکا در سوریه به عمل آورد.

انتظار می رود در این سخنرانی که طی زمان طولانی ای از سوی وزارت خارجه و شورای امنیت ملی مستقر در کاخ سفید بر روی آن کار شده است سرنخهایی از استراتژی آمریکا در دورانی که داعش به میزان بسیاری در این کشور تضعیف شده اعلام گردد.

همچنین پیش بینی می شود که رکس تیلرسون از تاکتیک نام جدید، برای گروه تروریستی پ.ی.د شاخه سازمان تروریستی و جدایی طلب پ.ک.ک استفاده نماید.

گفته می شود که این سخنرانی با در نظر گرفتن انتقادات و واکنشهای شدید و اخیر ترکیه مجددا اصلاح شده و تحت عنوان" نمایندگی تمام گروه های قومی در شمال شرقی سوریه " مورد بررسی و نگارش جدید قرار گرفته است.

خبرهای مرتبط

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه

گفت‎‌وگوی تلفنی محمد بن سلمان و امانوئل مکرون

گفت‎‌وگوی تلفنی محمد بن سلمان و امانوئل مکرون

بمب‌گذاری در سومالی موجب کشته شدن عده کثیری گردید

بمب‌گذاری در سومالی موجب کشته استراتژی R شدن عده کثیری گردید

سازمان ملل متحد از ترکیه سپاسگزاری کرد

سازمان ملل متحد از ترکیه سپاسگزاری کرد
 • درباره تی آر تی

وب سایت رسمی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه این وب سایت حاوی مطالبی با حق تالیف از آژانس آناتولی، آژانس فرانس پرس، آسوشیتدپرس، رویترز، آژانس دویچه پرس، ایتارتاس، ATSH، EFE، MENA و XINHUA می باشد. استفاده از اخبار و مطالب سایت بدون کسب اجازه ممنوع است. تی آر تی در قبال محتوای سایر سایتها مسئول نمی باشد.

تأثیر استراتژی‌های ناب و چابک زنجیره‌ تأمین بر پاسخگویی زنجیره‌ تأمین و عملکرد شرکت: نقش میانجی به‌‌تعویق‌انداختن و مشارکت استراتژیک تأمین‌کنندگان (مورد مطالعه: صنعت خودروسازی)

2 کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی نوین، اردبیل.

چکیده

در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر استراتژی‌های ناب و چابک زنجیره تأمین بر پاسخگویی زنجیره‌ تأمین و عملکرد شرکت با نقش میانجی به‌­تعویق­انداختن و مشارکت استراتژیک تأمین‌کنندگان در صنعت خودروسازی ایران بررسی شود. جامعه آماری شامل کلیه شرکت­‌های خودروسازی اصلی در شهر تهران می باشد. که بر اساس جدول مورگان 384 شرکت به دست آمد برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که به روش نمونه­‌گیری در­دسترس میان مدیران ارشد شرکت‌های منتخب توزیع و جمع‌آوری گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج نشان داد که استراتژی زنجیره تأمین ناب بر پاسخگویی زنجیره تأمین تأثیر مثبت ندارد. زنجیره‌ تأمین چابک بر پاسخگویی زنجیره‌ تأمین تأثیر مثبت معنادار دارد. پاسخگویی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت معنادار می­‌گذارد. استراتژی به‌­تعویق‌­اندختن در ارتباط بین استراتژی زنجیره تأمین چابک و پاسخگویی زنجیره تأمین از نقش میانجی برخوردار بود. درنهایت تأثیر مثبت معنادار استراتژی زنجیره‌ تأمین ناب بر پاسخگویی زنجیره‌ تأمین با نقش میانجی مشارکت استراتژیک تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

 • استراتژی زنجیره تأمین ناب
 • استراتژی زنجیره تأمین چابک
 • پاسخگویی زنجیره تأمین
 • عملکرد شرکت
 • صنعت خودروسازی

عنوان مقاله [English]

Effect of Lean and Agile Supply Chain Strategies on Supply Chain Responsiveness and Firm Performance: The Mediating role of Postponing Order and Strategic Partnership of Suppliers (Case Study: Automotive Industry)

نویسندگان [English]

 • Bagher Asgarnezhad Nouri 1
 • Somayeh Saebnia 2
 • Elham Foladi 2

1 Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili.

2 MSc., Novin Non-Profit Institution of Higher Education, Ardabil.

چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the effect of lean and agile supply chain strategies on supply chain responsiveness and firm performance with the mediating role of postponing the order and strategic partnership of suppliers in the automotive industry in Iran. The population of this study consists of the main automotive firms in Tehran. Morgan table was used to select firms as sample. The research questionnaire was distributed and collected among and from the senior managers of the selected firms based on the convenience sampling method. A standard questionnaire was used to measure variables. The research model was tested based on structural equation modeling and LISREL software. The results showed that lean supply chain strategy has no positive effect on supply chain responsiveness. Agile supply chain strategy has a significant positive effect on supply chain responsiveness. Supply chain response has a significant positive effect on firm performance. The strategy of postponing a customer order has a mediating role in the relationship between agile supply chain strategy and supply chain responsiveness. Finally, the positive effect of lean supply chain strategy on the supply chain responsiveness was confirmed through the mediating role of strategic partnership.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lean Supply Chain Strategy
 • Agile Supply Chain Strategy
 • Supply Chain Responsiveness
 • Firm Performance
 • Automotive Industry
مراجع
 1. Agrawal, A. Shankar, R. & Tiwari, M.K. (2006), Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: An ANP-based approach. European استراتژی R Journal of Operational Research, 173(1), 211-225.
 2. Ahmadzadeh Fard, M.H. Gholami, M. Taghavi, A. Sadeghi, A. (2018). Impact of Strategic Orientation on Business Performance through Marketing Capabilities (Case of Study: Mehr Eghtesad Bank Branches in Isfahan). Quarterly Journal of Modern Marketing Research. 87-104. (In Persian)
 3. Cristino Alberto G, Félix Rafael Rondón D, Fernando G, Beatriz, M. (2018). Sustainable supply chain management: Contributions of supplies markets. Journal of Cleaner Production. 184, 311-320.
 4. Christopher, M. & Towill, D.R. (2000), Supply chain migration from lean and functional to agile and customised, Supply Chain Management: An International Journal, 5(4), 206-213.
 5. Chopra, S. & Meindl, P. (2007). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, Third Edition, Prentice Hall.
 6. Chan, F. & Kumar, V. (2009). Performance optimization of a leagility inspired supply chain model: a CFGTSAalgorithm based approach. International Journal of Production Research, 47(3), 99-777.
 7. Chia, A. Goh, M. & Hum, S.H. (2009). Performance measurement in supply chain entities: balanced scorecard perspective», Benchmarking: An International Journal, 16(5), 605-620.
 8. Disney, S., Naim, M., & Towill, D. (1997). Dynamic simulation modeling for Lean logistics. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 27(3-4), 96-174.
 9. Edwin Cheng. T. C. (2010). Postponement Strategies in Supply Chain Management, Springer-Verlag New York.
 10. Ebrahimpour Azbari, M, Mahmood; Marzban Moghaddam, N, (2016). The effect of supplier integration capability on firm performance with the mediating role of organizational agility. Journal of Industrial Management Perspective, 6(2,22),169-192 (In Persian).
 11. Frohlich, M.T. & Westbrook, R. (2001). “Arcs of integration: an international study of supply chain strategies”. Journal of Operations Management, 19(2), 185-200.
 12. Fisher, M.L. (1997). “What is the right supply chain for your product?”. Harvard Business Review, 75(2), 105-116.
 13. Gholami, S., & Nazeri, A. (1979). Green Supply Chain Management and Organizational Performance; The Moderating Role of ISO Certificate. Quarterly استراتژی R Journal of Standard and Quality Management, Eighth Year, Issue 1, Issue 27 - Spring 139, 25- 6. (In Persian)
 14. Ghazizadeh M., Safari S., Noroozzadeh F., & Heidari Gh. (2015), Integrating Supply استراتژی R Chain Management Approaches in the Supply Chain Framework Using Multi-attribute Decision Making Techniques in Saipa Company II: Journal of Management94 , 7(14), 113-134. (In Persian).

15. Hsu, C.C., Tan, K.C., Kannan, V.R. & Leong, G.K. (2009). Supply chain management practices as a mediator of the relationship between operations capability and firm performance. International Journal of Production Research, 47(3), 835-855.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا