شروع فارکس در افغانستان

تفاوت بازار اولیه و ثانویه در بورس چیست؟

صادرکنندگان آذربایجان شرقی صادرات خود را از استان های دیگر انجام می دهند!

رییس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز گفت: صادرکنندگان استان، به خاطر برخی از مشکلات صادرات خود را از استان های دیگر انجام می دهند که درخواست داریم ترتیب اثری داده شود که صادرکنندگان اقدامات صادراتی را در داخل استان انجام دهند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس از تبریز، سیدیوسف حسینی بعد از ظهر امروز که به منظور بررسی موضوع راهکارهای افزایش حداقل 20 درصدی صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی در سال جاری در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد،با اشاره به مصوبه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان با موضوع راهکارهای افزایش حداقل 20 درصدی صادرات غیرنفتی استان در سال جاری اظهار کرد: در تلاش هستیم در کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز با حضور ذینفعان خصوصی و دولتی، موانع و راه حل های اجرایی توسعه صادرات را احصاء، جمع بندی و تفاوت بازار اولیه و ثانویه در بورس چیست؟ از طریق اتاق به مراجع تصمیم گیر ارجاع دهیم.

وی افزود: موانع صادرات مواردی مانند موانع مقرراتی از جمله عوارض صادراتی فولاد و عوارض آب مجازی در صادرات محصولات کشاورزی، کمبود نقدینگی، لجستیک و بالا بودن هزینه حمل و نقل، بازگشت ارز، کیفیت کالاها و قیمت بسیار نازل محصولات کشاورزی ایرانی از جمله خرما و پسته در مقایسه با محصولات رقبا است.

حسینی ادامه داد: در صورت عدم چاره اندیشی، بازارهایی که به سختی به دست آورده ایم را از دست خواهیم داد.

رییس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز افزود: صادرکنندگان استان، به خاطر برخی از مشکلات صادرات خود را از استان های دیگر انجام می دهند که درخواست داریم ترتیب اثری داده شود که صادرکنندگان اقدامات صادراتی را در داخل استان انجام دهند.

نماینده گمرک تبریز تفاوت بازار اولیه و ثانویه در بورس چیست؟ گفت: مطابق قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی در تاریخ 22/4/73 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به استناد تبصره 2 ماده واحده فوق و ماده 20 آیین نامه اجرایی مربوطه، در صورتی که کالاهای ایرانی با وجود ناوگان ایرانی توسط ناوگان خارجی حمل شود، مشمول پرداخت عوارض 10 درصد کل کرایه حمل کالای مورد نظر از سوی صاحبان کالا خواهند بود و این وجوهات در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای باید هزینه می شد.

علیرضا نظیف، مسئول میز تجاری ارمنستان نیز با اشاره به وجود تولید مازاد مصرف محصولات کشاورزی در استان و نیاز بازار ارمنستان و اوراسیا به آن، تفاوت بازار اولیه و ثانویه در بورس چیست؟ خواستار اعزام هیئت کارشناسی و بازاریابی به اوراسیا برای بازارسازی و صادرات این محصولات شد.

تشکیل اتاق ثانویه ارز در سامانه نیما و عرضه ارز حاصل از صادرات معاون گشایش اعتبارات اسنادی بانک ملی آذربایجان شرقی نیز از تشکیل اتاق ثانویه ارز در سامانه نیما و عرضه ارز حاصل از صادرات خشکبار به واردکنندگان تلفن همراه در مرحله اول و تسری به محصولات دیگر در مراحل آتی خبر داد و گفت: عرضه ارز حاصل از صادرات خشکبار تفاوت بازار اولیه و ثانویه در بورس چیست؟ در این اتاق، تنها 10 درصد تقاضا را پوشش داده است.

بحری پور در مورد واردات کامیون های زیر 3 سال ساخت افزود: بانک ها موظف شده اند به جای دریافت وثیقه 35 درصدی، چک و سفته بگیرند که این امر نوعی تسهیل در واردات این کامیون ها است.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی نیز با اشاره به شکاف بین علم و صنعت در حوزه صادرات اظهار کرد: شاهد فقدان نگرش علمی در تمام برنامه ریزی های ملی و استانی هستیم.

قاسمی افزود: در کشورهای پیشرفته هر تصمیمی ولو تصمیمات کوچک که بخشی از جامعه را متاثر خواهد کرد قبل از تصویب، توسط نهادهای علمی و با همکاری بخش های ذی نفع مطالعه می شود تا بهترین تصمیم اتخاذ شده و تاثیرات هیجانی در جامعه ایجاد نشود.

وی ادامه داد: تفاوت بازار اولیه و ثانویه در بورس چیست؟ بخشنامه های خلق الساعه به نگرش های هیجانی و احساسی و آنی برمی گردد که بدون عمد و بدون بررسی عمق موضوع و بدون توجه به آسیب هایی که این تصمیمات می تواند به جامعه وارد کند، مصوب و ابلاغ می شود.

قاسمی افزود: موانع صادرات تنها ریشه داخلی ندارد بلکه عوامل خارجی از جمله برنامه ریزی و رفتار رقبا برای نفوذ و پایداری در تفاوت بازار اولیه و ثانویه در بورس چیست؟ بازارهای هدف نیز جزو موانع خارجی به شمار می رود.

تجار آذربایجان شرقی تفاوت بازار اولیه و ثانویه در بورس چیست؟ صادرات خود را از استان های دیگر انجام می دهند!

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس از تبریز، سیدیوسف حسینی بعد از ظهر امروز که به منظور بررسی موضوع راهکارهای افزایش حداقل 20 درصدی صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی در سال جاری در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد،با اشاره به مصوبه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان با موضوع راهکارهای افزایش حداقل 20 درصدی صادرات غیرنفتی استان در سال جاری اظهار کرد: در تلاش هستیم در کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز با حضور ذینفعان خصوصی و دولتی، موانع و راه حل های اجرایی توسعه صادرات را احصاء، جمع بندی و از طریق اتاق به مراجع تصمیم گیر ارجاع دهیم.

وی افزود: موانع صادرات مواردی مانند موانع مقرراتی از جمله عوارض صادراتی فولاد و عوارض آب مجازی در صادرات محصولات کشاورزی، کمبود نقدینگی، لجستیک و بالا بودن هزینه حمل و نقل، بازگشت ارز، کیفیت کالاها و قیمت بسیار نازل محصولات کشاورزی ایرانی از جمله خرما و پسته در مقایسه با محصولات رقبا است.

حسینی ادامه داد: در صورت عدم چاره اندیشی، بازارهایی که به سختی به دست آورده ایم را از دست خواهیم داد.

رییس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز افزود: صادرکنندگان استان، به خاطر برخی از مشکلات صادرات خود را از استان های دیگر انجام می دهند که درخواست داریم تفاوت بازار اولیه و ثانویه در بورس چیست؟ ترتیب اثری داده شود که صادرکنندگان اقدامات صادراتی را در داخل استان انجام دهند.

نماینده گمرک تبریز گفت: مطابق قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی در تاریخ 22/4/73 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به استناد تبصره 2 ماده واحده فوق و ماده 20 آیین نامه اجرایی مربوطه، در صورتی که کالاهای ایرانی با وجود ناوگان ایرانی توسط ناوگان خارجی حمل شود، مشمول پرداخت عوارض 10 درصد کل کرایه حمل کالای مورد نظر از سوی صاحبان کالا خواهند بود و این وجوهات در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای باید هزینه می شد.

علیرضا نظیف، مسئول میز تجاری ارمنستان نیز با اشاره به وجود تولید مازاد مصرف محصولات کشاورزی در استان و نیاز بازار ارمنستان و اوراسیا به آن، خواستار اعزام هیئت کارشناسی و بازاریابی به اوراسیا برای بازارسازی و صادرات این محصولات شد.

تشکیل اتاق ثانویه ارز در سامانه نیما و عرضه ارز حاصل از صادرات معاون گشایش اعتبارات اسنادی بانک ملی آذربایجان شرقی نیز از تشکیل اتاق ثانویه ارز در سامانه نیما و عرضه ارز حاصل از صادرات خشکبار به واردکنندگان تلفن همراه در مرحله اول و تسری به محصولات دیگر در مراحل آتی خبر داد و گفت: عرضه ارز حاصل از صادرات خشکبار در این اتاق، تنها 10 درصد تقاضا را پوشش داده است.

بحری پور در مورد واردات کامیون های زیر 3 سال ساخت افزود: بانک ها موظف شده اند به جای دریافت وثیقه 35 درصدی، چک و سفته بگیرند که این امر نوعی تسهیل در واردات این کامیون ها است.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی نیز با اشاره به شکاف بین علم و صنعت در حوزه صادرات اظهار کرد: شاهد فقدان نگرش علمی در تمام برنامه ریزی های ملی و استانی هستیم.

قاسمی افزود: در کشورهای پیشرفته هر تصمیمی ولو تصمیمات کوچک که بخشی از جامعه را متاثر خواهد کرد قبل از تصویب، توسط نهادهای علمی و با همکاری بخش های ذی نفع مطالعه می شود تا بهترین تصمیم اتخاذ شده و تاثیرات هیجانی در جامعه ایجاد نشود.

وی ادامه داد: بخشنامه های خلق الساعه به نگرش های هیجانی و احساسی و آنی برمی گردد که بدون عمد و بدون بررسی عمق موضوع و بدون توجه به آسیب هایی که این تصمیمات می تواند به جامعه وارد تفاوت بازار اولیه و ثانویه در بورس چیست؟ کند، مصوب و ابلاغ می شود.

قاسمی افزود: موانع صادرات تنها ریشه داخلی ندارد بلکه عوامل خارجی از جمله برنامه ریزی و رفتار رقبا برای نفوذ و پایداری در بازارهای هدف نیز جزو موانع خارجی به شمار می رود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا