فارکس بدون سرمایه در افغانستان

اهمیت اخبار در بازار های مالی

اهمیت اخبار در بازار های مالی

درآمد

کار هر فرد چه مستقیم و چه غیر مستقیم در اجتماع تأثیر دارد؛ و فرد و اجتماع برای پیشرفت و توسعه اقتصادی نیاز به کار دارد. صرف کار کردن ملاک و معیار پیشرفت و شکوفایی در زمینه‌های اقتصادی نیست، بلکه کاری مفید خواهد بود که به بهترین شکل ممکن انجام پذیرد و فاعل و کننده کار هم اظهار رضایت و آرامش خاطر داشته باشد؛ همچنین او خود را در مقابل آن کار مسئول بداند و با دیدی وسیع و با در نظر گرفتن منافع اجتماع به فعالیت بپردازد. بنابراین فرد، باید کارآمد باشد. بهترین سببی که می‌تواند در فرد ایجاد انگیزه و در نتیجه او را کارآمد کند، بینش‌ها و باورها و انگیزه‌های دینی می‌باشد؛ زیرا اگر باورهای دینی در فردی ریشه دوانده باشد سعی خواهد کرد که در هر زمینه‌ای و از جمله اقتصادی کارآمدتر شود.

مفهوم شناسی

«بینش» به معنای دیدن، نگاه کردن، قدرت دید، و بصیرت آمده است؛[1] و باور به معنای قبول سخن و پذیرش قول کسی و همچنین به معنی یقین و اعتقاد می‌آید.[2] «کارآمدی» را در لغت به معنای «آنکه کارها را به نیکویی انجام دهد و کاردان باشد.»[3] ذکر کرده‌اند. در زبان عربی ماده «قصد» در این معانی به کار می‌رود: «قصد الطریق» راه، مستقیم و هموار شد؛ «قصده و قصد فی الامر» میانه‌روی کرد. همان‌گونه که لسان العرب بیان داشته است[4] می‌توان اقتصاد را به معنای میانه‌روی و اعتدال ترجمه کرد؛ بنابراین، می‌توان اقتصاد را به معنای میانه‌روی و اعتدال در انجام امور و نیز میانه‌روی و تدبیر در امور مالی دانست.

نقش و تأثیر بینش‌ها بر رفتارها

تلقی انسان از هستی و حقیقت وجودی خویش و برداشتی که از زندگی و حاصل آن دارد، موجب می‌شود انسان نوع معینی از سلوک فردی و اجتماعی را برگزیند و به گونه خاصی عمل نماید؛ بنابراین، باورهای خاص منطقاً به رفتارهایی مشخص منتهی می‌شوند. به بیان دیگر رفتار فردی و اجتماعی انسان بر اساس آرمان‌هایی است که به مفروضات هستی‌شناسانه ویژه‌ای تکیه دارند و برخاسته از نگرش‌ها، باورها و ارزش‌هایی است که انسان آگاهانه و یا نا آگاهانه پذیرفته است.

باور به معاد

بر اساس عقاید اسلامی در روز قیامت به عملکرد تمام مردم، رسیدگی می‌شود: «یومَ تجدُ کلُّ نفسٍ ما عَمِلَت مِن خیرٍ مُحضراً و ما عَمِلت مِن سوءٍ. ؛ روزی که انسان کار نیک خویش را حاضر می‌بیند و همچنین هر کار بد خود را.»[5] علامه طباطبایی؟ره؟ در تفسیر کلمه «محضراً» می‌نویسد: «احضار که به معنای حاضر ساختن موجود غایب از انظار است، به ما می‌فهماند، اعمال نزد خدا محفوظ بوده و خدا در دنیا هم عالم بدان است و آن‌را محفوظ داشته و روز قیامت برای صاحبانش اظهار می‌دارد.»[6]

معاد یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل سازنده اخلاق و رفتار انسان‌هاست و به عنوان نیروی شکل دهنده و کنترل کننده اعمال و رفتارهای اقتصادی در تشویق مؤمن به عمل صالح و جلوگیری از رفتارهای غیر صالح نقش مؤثری ایفا می‌کند. ایمان به معاد و اعتقاد به اینکه حیات انسان تنها به این دنیا محدود نمی‌شود و هر عملی که در این دنیا انجام دهد شکل‌دهنده زندگی پردامنه آخرت او خواهد بود، بینش صحیحی به او خواهد داد.

نقش باور به معاد در کارآمدی فرد در حوزه اقتصاد

1. ایمان به معاد انگیزه انجام دادن کارها به بهترین وجه

«فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَه رَبِّهِ أَحَداً؛ کسى که دیدار پروردگارش را امید دارد، پس باید کارى شایسته انجام دهد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نکند»[7] در این آیه رابطه نزدیکی میان ایمان به آخرت و عمل صالح منعکس شده است. نکته مهم اینکه به جای یقین به معاد، امید و رجاء آن، ذکر شده است؛ زیرا حتی امید و رجاء آن می‌تواند منبع چنین آثاری باشد.[8] نیز عمل صالح «هر برنامه مفید و سازنده فردی و اجتماعی در تمام زمینه‌های زندگی»[9] است.

2. تأثیر اعتقاد به معاد در عرصه تولید

در الگوی پرهیزکاران، مشارکت با اهل اهمیت اخبار در بازار های مالی دنیا در بهره‌گیری از نعمت‌های آن و شرکت در تولید و تجارت وجود دارد. بنابراین، اشتغال به تولید و تجارت در بخش‌های گوناگون صنعت و کشاورزی و مشارکت جدی در فعالیت‌های مختلف اجتماعی و پذیرش مسئولیت، با آخرت‌گرایی در الگوی پرهیزکاران کاملاً سازگار است. در حقیقت باور درست به معاد باعث می‌شود تا افراد در عرصه تولید بسیار کارآمدتر باشند، چون آنها معتقدند هر کار آنها در دنیا، مورد حسابرسی جدی در آخرت قرار می‌گیرد.

3. اعتقاد به معاد و تأثیرآن در توزیع ثروت

نگرش صحیح به رابطه دنیا و آخرت، بهترین نظام انگیزشی و ضمانت اجرای درونی را در مؤمنان برای اقدام به توزیع عادلانه ثروت و درآمد پدید می‌آورد؛ به طوری که توجه به وعده‌های الهی در جهان دیگر، ضمانت اجرای مهمی برای انجام تکالیف و حقوقی است که مسلمانان در چارچوب راهبردهای عدالت توزیعی اسلام، با آگاهی و اختیار به انجام آنها اقدام می‌کنند.

امام علی(ع)خطاب به یکی از کارگزاران حکومتی خویش می‌نویسد: «میانه‌رو باش و از زیاده‌روی دست بدار و امروز، فردا را به خاطر آور و از مال نگاه دار؛ چندان که تو را کارساز است و زیادت اهمیت اخبار در بازار های مالی را پیشاپیش فرست برای روزی که تو را بدان نیاز است»[10]. امام(ع) همچنین تأمین نیازهای فقیران را در حدی که در زندگی‌شان گشایش حاصل آید نیز وظیفه ثروتمندان می‌دانست که در صورت تخطی از این وظیفه، خداوند آنان را در دنیای دیگر عذاب خواهد کرد.[11]

بدین‌سان تأثیر نگرش آخرت‌گرایی مطلوب، در عرصه توزیع و جلوگیری از انباشت ثروت و در نهایت، تعدیل ثروت‌ها آشکار می‌شود.[12]

4. جلوگیری از تضاد بین منافع فرد و اجتماع

علاقه به دنیا و لذت‌طلبی و سودگرایی، عامل بروز ناهنجاری‌های اخلاقی و اقتصادی و تضاد منافع افراد و تزاحم منافع فردی و اجتماعی است. اما اصالت دادن به سرای باقی و نعمت‌های معنوی آن، از بروز چنین تضاد‌هایی جلوگیری می‌کند. اعتقاد به سرای باقی، مسلمانان را به بهره‌برداری از لذت‌های حلال دنیا و لذت‌های ماندگار آخرت دعوت می‌کند و در صورت تضاد یا تزاحم بین لذت‌های حرام دنیا و لذت‌های حلال دنیا یا لذت‌های ماندگار آخرتی، او را به صرف نظر از لذت‌های حرام دنیا فرا می‌خواند.

اگر انسان دنیا را محل کشت و آخرت را محل برداشت آن بداند سود و زیان در نظر او معنا و مفهوم دیگری پیدا می‌کند.

تفسیر سود به سود اقتصادی، مشکل بزرگی را پیش پای اقتصاد امروز قرار داده است؛ زیرا به طور معمول جمع بین منافع مادی افراد و جامعه، غیر ممکن است و بسیاری حاضر نمی‌شوند برای منافع عمومی و جامعه، از منافع خود چشم‌پوشی کنند. بنابراین، بین منافع فردی و عمومی، تضاد و ناسازگاری شدیدی پدید می‌آید و افرادِ با قدرت اقتصادی، روز به روز بر امکانات و توان اقتصادی خود می‌افزایند و افراد ضعیف و محروم، باید محرومیت بیشتری را تحمل کنند.[13]

5. تأثیر اعتقاد به معاد در حوزه مصرف

اعتقاد به آخرت و اصالت دادن به آن، چارچوبی را برای مصرف شخص مسلمان پدید می‌آورد که آن را با اراده و اختیار، به صورت الزام دینی، در جهت مصرف بر می‌گزیند. تأثیر آخرت‌گرایی مطلوب بر مصرف این است که مسلمان نمی تواند به بهانه مالکیت بی‌چون و چرای خویش بر اموال و دارایی‌هایی که در دست دارد، در مصرف آن آزاد باشد و آن را به هر نحوی در جهت تأمین لذت‌های شخصی به کار گیرد.

6. اعتقاد به معاد و تلاش برای زدودن فقر از جامعه

یکی دیگر از آثار اعتقاد به آخرت و اصالت دادن به آن، دوری از زیاده خواهی در عرصه اقتصاد است؛ که این زیاده خواهی می‌تواند آثار فرهنگی نامطلوبی داشته باشد. با این دید خاص (اعتقاد به آخرت) است که غنا در قناعت ظهور می‌یابد[14] و غنی کسی است که با قناعت و میانه‌روی در مصرف، از دیگران بی‌نیاز می‌باشد.[15] وقتی انفاق در راه خدا یا پرداخت مالیات‌های شرعی و هر کمک مالی واجب و مستحب، به پرداخت از مال حلال و با قصد قربت مشروط باشد، در اینجا اصالت دادن به آخرت، قوی‌ترین انگیزه برای چنین پس‌اندازی است.

7. اعتقاد به معاد عامل اساسی تحقق رفتارهای عادلانه اقتصادی

از جمله روش‌هایی که قرآن برای برانگیختن مؤمنان برای انفاق، با شیوه‌های گوناگون استفاده کرده، وعده پاداش است؛ «الَّذینَ یُنْفِقُونَ‏ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِیَه فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُون‏؛ آنها که اموال خود را، شب و روز، پنهان و آشکار، انفاق مى‏کنند، مزدشان نزد پروردگارشان است»[16]. افزون بر این، قرآن بارها در ضمن آیاتی که مباحث اقتصادی از آنها استفاده می‌شود، توجه انسان را به معاد جلب می‌کند[17] زیرا عامل توجه به معاد را از اساسی‌ترین عوامل و بهترین عامل در اصلاح رفتارهای اقتصادی می‌داند.

8. انکار معاد علت ابتلاء به آلودگی‌های اقتصادی

در قرآن کریم آیات 40- 46 سوره مدثر می‌فرماید: «هنگامی که بهشتیان نگاهی به دوزخ می‌افکنند، و مجرمان را غرق در عذاب‌ها و شکنجه‌ها می‌بینند، سؤال پر معنایی از آنها می‌کنند و می‌گویند: چه چیزشما را به دوزخ فرستاد؟«یَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمینَ ،ما سَلَکَکُمْ فی‏ سَقَرَ ». سپس دوزخیان عوامل دوزخی شدن خود را در چهار چیز خلاصه می‌کنند: ترک نماز و. تکذیب مستمر روز جزا «. وَ کنَّا نُکذِّبُ بِیوْمِ الدِّینِ». این آیات به خوبی نشان می‌دهد که یکی از عوامل سقوط در دوزخ، بلکه ام‌الفساد و عامل اصلی، همان انکار روز جزاست؛ که انسان را به یک موجود بی‌بند و بار فاقد تعهد و مسئولیت و تقوا مبدل می‌سازد. مشخص می‌شود که عدم اعتقاد به معاد و انکار آن باعث و علت اصلی نابسامانی‌ها در همه عرصه‌ها به خصوص در عرصه‌های اقتصادی و باعث ناکارآمدی می‌باشد؛ و بالعکس، اعتقاد به معاد، باعث سامان گرفتن، و پیشرفت و تکامل مسائل اقتصادی می‌باشد. نکته جالب آنکه در همین آیات، به عدم اطعام نیازمندان به عنوان یکی از عوامل دوزخی شدن مجرمان اشاره شده است و این همان پیوند اعتقاد و اقتصاد را به نیکی نشان می‌دهد.

نتیجه

بدون شک ایمان به معاد تأثیر عمیق و گسترده‌ای در اعمال آدمی دارد. اصولاً اعمال انسان بازتاب اعتقاد اوست؛ یا به تعبیر دیگر رفتار هر کس با جهان‌بینی او ارتباط و پیوند مستقیم و تنگاتنگ دارد. کسی که معتقد است اعمالش بی‌کم و کاست در دادگاه الهی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در انجام اعمال خودـ از جمله عملکرد اقتصادی خویش فوق‌العاده سختگیر و موشکاف خواهد بود. بنابراین کسی که به معاد معتقد است، در انجام امور و وظایف اقتصادی خویش به هیچ وجه کم‌کاری نمی‌کند.

قیمت دلار ۴ مرداد ۱۴۰۱ | قیمت روز دلار و نرخ ارز امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۴

قیمت دلار 4 مرداد 1401 | قیمت روز دلار و نرخ ارز امروز سه شنبه 1401/5/4

جدیدترین قیمت دلار آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، سنگاپور و هنگ کنگ امروز سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ را در سرویس منهای فوتبال دیلی فوتبال مشاهده می کنید.

قیمت هر دلار آمریکا در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۴ در بازار آزاد – تومان تعیین شده و به فروش می رسد.

همچنین صرافی های بانک ها امروز سه شنبه چهارم مرداد ۱۴۰۱ نرخ فروش دلار به مردم را – تومان اعلام کردند.

این صرافی ها دلار را از مردم با قیمت – تومان خریداری می کنند.

قیمت دلار امروز ۴ مرداد ۱۴۰۱ در صرافی

گفتنی است، صرافی ملی قیمت امروز دلار را نسبت به قیمت های پایانی روز قبل تغییری نداده است.

صرافی ملی هر دلار را به قیمت – تومان به مردم می فروشد.

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۴ چنده؟

امروز سه شنبه چهارم مرداد ۱۴۰۱ قیمت دلار کانادا نسبت به روز گذشته اندکی افزایش یافته است.

هر دلار کانادا در بازار آزاد به قیمت ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می شود.

نرخ ارز امروز سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱

همچنین قیمت امروز دلار استرالیا در بازار ارز ایران ۲۲ هزار و ۱۵۰ تومان اعلام شده است.

لیست قیمت دلار امروز سه شنبه چهارم مرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
  • دلار آمریکا: – تومان
  • دلار کانادا: ۲۴۸۰۰ تومان
  • دلار استرالیا: ۲۲۱۵۰ تومان
  • دلار نیوزیلند: ۱۹۹۰۰ تومان
  • دلار سنگاپور: ۲۳۱۵۰ تومان
  • دلار هنگ کنگ:۴۱۵۰ تومان

قیمت دلار 4 مرداد 1401 | قیمت روز دلار و نرخ ارز امروز سه شنبه 1401/5/4

قیمت دلار ۴ مرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد

اهمیت قیمت دلار بر زندگی مردم ایران به قدری است که اکثریت قریب به اتفاق آنها به صورت لحظه ای نرخ این ارز را پیگیری می کنند .

بر هیچکس پوشیده نیست که نوسانات نرخ دلار بیشترین تاثیر را بر روی قیمت کالاهای مصرفی دارد .

هرچند نرخ دلار دولتی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند مدت هاست ۴۲۰۰ تومان باقی مانده، اما قیمت دلار در بازار آزاد نوسان بسیاری داشته است .

قیمت روز دلار ۴ مرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد

بازار آزاد ارز با کوچکترین تحولات سیاسی و اقتصادی جهان دستخوش تغییر می شود؛ حال اگر یک طرف این تحولات ایران باشد، تاثیر آن بر قیمت دلار و سایر ارزها دوچندان می شود .

از آنجاییکه «دلار» در میان ایرانی ها به نوعی کالای سرمایه ای به حساب می آید، اطلاع از بروزترین قیمت دلار اهمیت بسیاری دارد .

نرخ ارز ۴ مرداد ۱۴۰۱

دلار اغلب به عنوان سرمایه پرریسک و تورم زا به شمار می رود .

این موضوع بیشتر ناشی از اجرای گسترده محرک های مالی در کشورهای دنیا است .

درست مثل قیمت طلا و سکه ، اطلاع از نوسانات بازار ارز و دلار برای کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر مهم است .

بدین منظور سرویس منهای فوتبال دیلی فوتبال سعی دارد به صورت روزانه آخرین قیمت طلا ، سکه و ارز را برای مخاطبان فراهم کند .

پیش بینی آینده قیمت دلار در سال ۱۴۰۱

پیش بینی کارشناسان اقتصادی از آینده قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ شمسی تثبیت قیمت در کانال ۲۴ تا ۲۷ هزار تومان است .

هرچند رویدادهای سیاسی از جمله مذاکرات ژنو برای احیای برجام و رفع تحریه ها علیه ایران در سال ۱۴۰۱ پیش بینی های تحلیلگران ایرانی را تحت تاثیر قرار داد و قیمت دلار احتمالا پس از تصویب نهایی طرحح احیای توافق هسته ای ایران و ۱+۵ روند نزولی پیش خواهد گرفت .

همچنین برخی اقتصاددانان سرمایه گذاری در بازار دلار را با ریسک «بسیار بالا» ارزیابی کرده و افراد با دانش مالی کم را از این امر بر حذر داشته اند .

برخلاف بازار طلا و سکه که در مقابل سرمایه گذاری در بورس سود نسبتا مطمئنی دارند، سرمایه گذاری روی ارزها به ویژه دلار که بیشترین تاثیر را از رویدادهای سیاسی می گیرند، نیازمند خطر پذیری بسیار بالا است .

گفتنی است، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بانکی این کشور در سال گذشته را نزدیک صفر نگه داشته و متعهد شده است همین نرخ را تا بازگشت شرایط بازار کار به شرایط کاملا مساعد حفظ کند .

همین موضوع چشم انداز نرخ برابری دلار آمریکا در بازار جهانی را مثبت کرده اما متغیرهای بسیار زیادی در قیمت گذاری ارزها تاثیر دارند و نمی توان تنها به بری اخبار امیدوار کننده اعتنا کرد .

محرومیت سنگين نقش اصلى درگيرى هاى آكادمى ووشو

رأی کمیته انضباطی فدراسیون ووشو در مورد درگیری رخ داده در رقابت های قهرمانی دختران جوانان کشور صادر شد.

به گزارش "ورزش سه"، چند روز پیش بود که انتشار فیلمی از درگیری یک مرد با چند تن از بانوان حاضر در سالن گرم رقابت های ووشو قهرمانی کشور از جمله خواهران منصوریان، حاشیه ساز شده بود. بالاخره امروز رأی کمیته انضباطی فدراسیون ووشو در این خصوص صادر شد که محرومیت هایی را برای 6 نفر دخیل در این پرونده در نظر گرفته است که نامی از خواهران منصوریان در این بین دیده نمی شود. سنگین ترین حکم صادره در این خصوص مربوط به احسان ده پهلوان و اصلی ترین فرد حاضر در ماجراست که علاوه بر شکایت قضایی فدراسیون ووشو از این فرد، به مدت 3 سال از حضور در ورزشگاه و کلیه فعالیت‌های مرتبط با ووشو محروم شده است. سه دختر این فرد نیز به ترتیب چهار مسابقه و یک سال محروم شده اند که مقداری از این محرومیت ها نیز به حالت تعلیق در آمده اند. همچنین کوثر علیزاده و مربی او صدیقه دریایی نیز به دلیل تخلفی که در مسابقات سال گذشته انجام داده بودند، متحمل محرومیت شده اند.

رای صادره از سوی کمیته انضباطی به شرح زیر است:

۱.در خصوص تخلفات رخ داده توسط آقای احسان ده پهلوان (تماشاگر خارج از سالن – همراه و پدر اهمیت اخبار در بازار های مالی دو نفر از ورزشکاران)
قبل از ورود به مباحث تحت صلاحیت کمیته انضباطی، این کمیته تاکید دارد که با توجه به شدت تخلفات حادثه از سوی آقای احسان ده پهلوان، از جمله ورود غیرقانونی و غیرمجاز به حریم و محل آمادگی ورزشکاران زن، ایجاد درگیری، بر هم زدن نظم، ضرب و شتم، ایجاد رعب و وحشت، تخریب اموال و تشویش اذهان عمومی، با نظر کمیته انضباطی، فدراسیون ووشو، مستقل از رسیدگی‌های انضباطی، شکایتی علیه ایشان، نزد مراجع ذیصلاح قضایی، مطرح نموده و موضوع را با قید فوریت پیگیری نماید.

در خصوص جنبه‌های تحت صلاحیت کمیته انضباطی، با لحاظ قرار دادن فیلم موجود از درگیری، گزارش مقامات برگزاری مسابقه، دفاعیات ایشان در کمیته انضباطی و همچین ابراز ندامت و پشیمانی و اظهار برای انجام تمام اقدامات برای جبران خسارات مادی و معنوی حاصله، نهایتاً کمیته انضباطی، اقدامات خلاف ایشان را شامل ورود غیرقانونی و غیرمجاز به حریم و محل آمادگی ورزشکاران زن، ایجاد درگیری، بر هم زدن نظم، ضرب و شتم، ایجاد رعب و وحشت، تخریب اموال و تشویش اذهان عمومی، بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقات (ماده ۴۶)، تحریک به خشونت (ماده ۵۰) تشخیص داده و با عنایت به اختیارات ذکر شده مطابق ماده ۸۰ در خصوص جرایم هم زمان، ماده ۱۰۵ و بند و و ط ماده ۲۴، وی را به مدت ۳ سال از حضور در ورزشگاه و کلیه فعالیت‌های مرتبط با ووشو محروم مینماید. همچنین، مطابق اهمیت اخبار در بازار های مالی اهمیت اخبار در بازار های مالی بند ۲ ماده ۷۷ در خصوص خسارات وارد شده، نامبرده به جبران کلیه خسارات وارد شده محکوم میگردد.

۲.در خصوص تخلفات رخ داده توسط خانم کمند ده پهلوان (ورزشکار)
با توجه به گزارش مقامات برگزاری مسابقات، برای کمیته انضباطی محرز گردید که ایشان در جریان درگیری‌های به وجود آمده در حواشی مسابقه نبوده و در این مورد، تخلفی از سوی ایشان رخ نداده است. اما پس از مسابقه، ایشان اقدام به همراهی در انتشار ویدیویی نموده است که از مصادیق تخلفات ذکر شده در ماده ۴۴ در خصوص اصول کلی رفتار و ماده ۶۰ از جمله افترا و نشر اکاذیب تشخیص داده می‌شود. با توجه به همکاری ورزشکار با کمیته انضباطی، وضعیت سنی ورزشکار، اظهار ندامت و پشیمانی از انجام این عمل و تحریک توسط عوامل بیرونی برای انتشار چنین ویدیویی، ایشان به محرومیت از چهار مسابقه که سه مسابقه از آن به مدت یکسال به حالت تعلیق در آمده و جریمه نقدی ۵ میلیون ریالی (مطابق بند ۵ ماده ۲۸) محکوم میگردد. مطابق بند ۴ ماده ۲۸، باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد، در قبال مجازات‌های مالی، مسئولیت تضامنی دارد. در خصوص محرومیت از مسابقه، مطابق شرایط ماده ۳۰ عمل می‌شود. مطابق بند ۵ ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی شود، مجازات اصلی (تعلیق شده)، بعلاوه مجازات مربوط به تخلف جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می‌‍شود.

۳.در خصوص تخلفات رخ داده توسط خانم کیانا ده پهلوان (ورزشکار)
با توجه به گزارش مقامات برگزاری مسابقات، برای کمیته انضباطی محرز گردید که ایشان در جریان درگیری‌های به وجود آمده در حواشی مسابقه نبوده و در این مورد تخلفی از سوی ایشان رخ نداده است. اما پس از مسابقه، ایشان اقدام به بیان اظهاراتی در ویدیو و انجام مصاحبه‌ای نموده است که از مصادیق تخلفات ذکر شده در ماده ۴۴ در خصوص اصول کلی رفتار و ماده ۶۰ از جمله افترا و نشر اکاذیب تشخیص داده می‌شود. با توجه به همکاری ورزشکار با کمیته انضباطی، وضعیت سنی ورزشکار، اظهار ندامت و پشیمانی از انجام این عمل و تحریک توسط عوامل بیرونی برای انتشار چنین ویدیویی و انجام چنین مصاحبه‌ای، ایشان به محرومیت از چهار مسابقه که دو مسابقه به مدت یکسال حالت تعلیق در آمده و جریمه نقدی ۵ میلیون ریالی (مطابق بند ۵ ماده ۲۸) محکوم میگردد. مطابق بند ۴ ماده ۲۸، باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد، در قبال مجازات‌های مالی، مسئولیت تضامنی دارد. در خصوص محرومیت از مسابقه، مطابق شرایط ماده ۳۰ عمل می‌شود. مطابق بند ۵ ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی شود، مجازات اصلی (تعلیق شده)، بعلاوه مجازات مربوط به تخلف جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می‌‍شود.

۴.در خصوص تخلفات رخ داده توسط خانم تیام ده پهلوان (تماشاگر داخل سالن – همراه و خواهر دو نفر از ورزشکاران)
با توجه به گزارش مقامات برگزاری مسابقات، اظهارات و تایید پدر و همچنین خواهرانِ ورزشکار وی، محرز گردید که شروع درگیری و حواشی در سالن مسابقات از سوی این شخص بوده است. با توجه به وضعیت سنی وی، اظهار ندامت و پشیمانی که از سوی پدر مطرح شده، مطابق ماده ۱۰۵ و بند و و ط ماده ۲۴، وی به مدت شش ماه از حضور در ورزشگاه و کلیه فعالیت‌های مرتبط با ووشو محروم میگردد که سه ماه از این مدت، به مدت یکسال به تعلیق در می آید. مطابق بند ۵ ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی شود، مجازات اصلی (تعلیق شده)، بعلاوه مجازات مربوط به تخلف جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می‌‍شود.

۵.در خصوص تخلفات رخ داده از سوی ورزشکار خانم کوثر علیزاده
با توجه به گزارش رئیس کمیته برگزاری و با توجه به اقرار ایشان و مربی ایشان در جلسه رسیدگی، اگرچه برای کمیته محرز گردید که حضور ایشان در مسابقات جوانان کاملاً مطابق مقررات و مجاز بوده است و هیچ گونه تخلفی در خصوص شرکت در مسابقات جوانان متوجه ایشان نیست، اما حضور این بازیکنِ رده سنی جوانان، در مسابقات سال گذشته بزرگسالان در قشم، تخلف بوده و حضور غیر مجاز نامبرده در این بخش محرز گردیده است. با استناد به بند ۴ ماده ۵۲ در خصوص شرایط بازیکنان غیرمجاز، ایشان، سه مسابقه محروم و به میزان ۱۰ میلیون ریال جریمه میگردد. با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی بازیکن و همکاری ایشان با رکن قضایی، هر سه مسابقه محرومیت، به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.

مطابق بند ۴ ماده ۲۸، باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد، در قبال مجازات‌های مالی، مسئولیت تضامنی دارد. در خصوص محرومیت از مسابقه، مطابق شرایط ماده ۳۰ عمل می‌شود. مطابق بند ۵ ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی شود، مجازات اصلی (تعلیق شده)، بعلاوه مجازات مربوط به تخلف جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می‌‍شود.

۶.در خصوص تخلفات رخ داده از سوی مربی خانم صدیقه دریایی
با توجه به موارد ذکر شده در خصوص تخلف خانم کوثر علیزاده و احراز اطلاع مربی ایشان خانم صدیقه دریایی از این تخلف رخ داده، مطابق با بند ۷ ماده ۲۴، ایشان به مدت سه ماه از حضور در مسابقات محروم گردید که مدت دو ماه از این محرومیت به مدت یکسال به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری با رکن قضایی به حالت تعلیق در می‌آید. مطابق بند ۵ ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی شود، مجازات اصلی (تعلیق شده)، بعلاوه مجازات مربوط به تخلف جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می‌‍شود.

۷.در خصوص هیات‌های ووشوی منطقه آزاد کیش و مازندران
با توجه به سهل‌انگاری و اهمال هیئت‌های مذکور در احراز و بررسی مدارک ابرازی توسط ورزشکار خانم کوثر علیزاده و حضور غیرمجاز ایشان در مسابقات بزرگسالان، هر یکی از هیات‌های مذکور به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم می‌شوند.

*امکان تجدیدنظر خواهی
۱- مطابق ماده ۹۱، آرا صادره، در بخش مالیِ این رای به جهت تعیین حداقل میزان و همچنین اخطارها، قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و قطعی است و صرفاً در خصوص محرومیت‌های صادر شده، قابل تجدیدنظرخواهی وجود دارد.

۲- مطابق بند ۲ ماده ۹۲، درخواست تجدیدنظرخواهی، باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رای، به دبیرخانه فدراسیون ووشو یا دفتر رکن قضایی صادر کننده رای تسلیم و ثبت شود.

۳- مطابق بند ۳ ماده ۹۲، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

این پرونده، براساس مقررات انضباطی فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران، مصوب خرداد ۱۴۰۰ مورد رسیدگی قرار گرفته است.

اهمیت و جایگاه خانواده اسلامی

اهمیت و جایگاه خانواده اسلامی

خانواده از نگاه جامعه‌شناسان، نخستین و مهم‌ترین «نهاد» اجتماعی دانسته می‌شود. به‌همین‌دلیل چگونگی ارتباطات و روابط اعضای خانواده با یکدیگر در حقیقت پایه‌های شخصیتی و الگو‌های رفتاری انسان را شکل می‌دهد.

هر‌چند در دوران مدرن متأثر از ارزش‌های مدرنیسم و پست‌مدرنیسم، گونه‌های متعددی از «خانواده» مورد تأیید و توجیه قرار گرفته است: خانواده بدون فرزند، خانواده تک‌والدینی، خانواده تک‌جنسیتی، خانواده دو‌نوعی (انسان و حیوان)؛ اما روشن است که وجود چنین خانواده‌هایی به معنای درستی و ارزشمندی آن‌ها نیست. این‌ها در حقیقت پیامد ارزش‌های لیبرالیستی و سکولاریستی غربی است.

پیامد لذت‌گرایی لجام‌گسیخته انسان غربی است. هر‌چند برخی از نویسندگان و دلباختگان این فرهنگ سعی می‌کنند به توجیه و تفسیر این نوع رفتار‌ها بپردازند، اما بسیاری از آگاهان در همان جامعه، این حالت را خطری بزرگ برای بقای تمدنی غرب می‌دانند.

فوکویاما، هانتینگتون، برژنسیکی و دیگر اندیشمندان غربی همگی زنگ خطر گسیختگی اجتماعی غرب را به صدا درآورده‌اند. به‌هر‌حال، باوجود همه این انحرافات و کج‌روی‌ها، هنوز هم خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی شناخته می‌شود.

تشکیل خانواده در نگاه اسلام از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. خانواده هر‌چند از نظر جمعیت یک جامعه بسیار کوچک دانسته می‌شود، اما اسلام به منظور سالم‌سازی جوامع بزرگ‌تر انسانی اهتمام ویژه‌ای به سلامت نهاد خانواده دارد.

خانواده مهم‌ترین جایی است که در آن باور‌ها و اعتقادات دینی، ارزش‌های اخلاقی و هنجار‌های اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. از طریق خانواده است که نسل بعدی با دنیای بیرونی آشنا می‌شود، چگونگی معاشرت و روابط اجتماعی با دیگران را می‌آموزد و راه و رسم زندگی، اخلاق و آداب و رسوم اجتماعی را فرا می‌گیرد.

از این‌رو، اسلام برای حفظ قداست و ارزش خانواده اهمیت ویژه‌ای قائل است. به‌همین‌دلیل پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند:
«مَا بُنِی فِی الْإِسْلَامِ بِنَاءٌ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعَزُّ مِنَ التَّزْوِیج».

پاک‌سازی محیط خانواده و جامعه از آلودگی‌ها، تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده، تبیین روابط سالم و سازنده میان زوج و دیگر اعضای خانواده، و تأکید ویژه بر تربیت فرزند از جمله برنامه‌هایی است که اسلام برای حفاظت از کانون مقدس خانواده مورد توجه قرار داده است.

اعضا و ارکان تشکیل‌دهنده نهاد یا سیستم خانواده در اسلام عبارت‌اند از زن و مرد که بر‌اساس سنت اسلام به عقد اهمیت اخبار در بازار های مالی یکدیگر درآمده‌اند به عنوان ارکان اصلی و فرزندان به عنوان ارکان تکمیلی. طبیعتا اگر بخواهیم شناختی عمیق از روابط خانوادگی داشته باشیم، لازم است ارکان و اعضای آن و همچنین نحوه تعاملات آن‌ها با یکدیگر را به درستی بشناسیم.

سبک ارتباطات خانوادگی اسلامی متأثر از شناخت وظایف و مسئولیت‌ها و جایگاه هر یک از ارکان سازنده خانواده است. باید بدانیم که رفتار هر یک از اعضا می‌تواند عملکرد کل سیستم را تحت‌تأثیر قرار دهد. اختلال در رفتار یکی از اعضا می‌تواند عملکرد کل سیستم را مختل کند. کارآمدی خانواده معلول و محصول کارآمدی تک‌تک اعضای آن است.

به همین‌دلیل شناخت وظایف اخلاقی هر یک از اعضای خانواده و عملکرد درست هر کدام از آن‌ها می‌تواند این بنای محکم و محبوب الهی را در راستای تکامل و سعادت دنیوی و اخروی انسان قرار دهد.

ارتباطات و روابط مختلفی در محیط خانواده مطرح است که اسلام برای تک‌تک آن‌ها طرح و الگوی خود را ارائه داده است: روابط زن و شوهر با یکدیگر، روابط والدین با فرزندان، روابط فرزندان با والدین و روابط فرزندان با یکدیگر از اهم روابط موجود در محیط خانواده هستند.

برگزاری وبینار نقش فناوری‌ در تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی

برگزاری وبینار نقش فناوری‌ در تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی

وبینار نقش فناوری‌های تأمین‌ اجتماعی در تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی سه شنبه 4 مردادماه ساعت ده به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، وبینار نقش فن‌آوری‌های تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی در تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، اهمیت اخبار در بازار های مالی سه‌شنبه چهارم مرداد ماه از سوی مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی برگزار می‌شود.

طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی در نظر دارد؛ سلسله نشست‌هایی پیرامون فن‌آوری‌های نوین با هدف تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بررسی ضرورت کاربرد فناوری‌های نوین در نظام تأمین اجتماعی همگانی برگزار کند که اولین نشست آن در رابطه با «نقش فن‌آوری‌های تأمین‌اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی در تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی» است.

در این نشست وبیناری، علی حیدری نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی و علی‌اصغر قلاوند مدیرکل اسبق آموزش سازمان تأمین‌اجتماعی و مشاور در امور برنامه‌ریزی معاونت اداری مالی سازمان سخنرانی خواهند کرد و رئیس نشست، علی جعفر دهکردی رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و دبیر نشست، نرگس اکبرپور روشن معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی خواهد بود.

این جلسه روز سه شنبه 4 مردادماه 1401 ساعت 10 به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا